Mobil logo 2

Våra får & lamm

Vi har ca 150 tackor på gården. Hälften är Gotlandsfår, en gammal svensk ras särskillt framtagen för sin uthållighet och sina glansiga och vackra skinn. Den andra hälften består av lite mer köttras betonade korsningar där främst Dorset och Texel har korsats med de gamla svenska raserna Rya och Finull.

Aveln

Genom att använda de gamla svenska lantraserna i aveln kan vi både minska risken att få för feta lamm vid slaktmognad samtidigt som vi ökar fertiliteten något hos tackorna. Detta sker förståss ibland på bekostnad av tillväxttakten hos lammen.

För oss innebär detta att lammen når slaktmognad mellan allt från 4 månader upp till 8 månader beroende på hur de växer. Vi bedriver inte någon kraftfoderbasserad intensivuppfödning av våra slaktlamm. Vi låter djuren växa i sen egen takt, där beteshagarnas gräs utgör basen för uppfödningen. På hösten och vintern kompleterar vi dock med torrt ensilage och obehandlat spannmål.

Fåren som landskapsvårdare

Från april till november är fåren ute i sina hagar. Som landskapsvårdare är fåren ett oslagbart redskap. Vi har sedan 2010 påbörjat ett stort projekt på gården med att återställa gammal hag- och betesmark, i det arbetet har fåren varit till stor nytta och hjälp. Vintertid hålls fåren innomhus i vårat nybyggda fårstall på ca 400 kvm. Där kan fåren röra sig fritt på en djupströbädd av halm och med fri tillgång till foder och vatten.

Slakten

Vi slaktar lamm löpande under året och beställningar går att göra inför varje sådant leveranstillfälle. Under fliken ”Aktuellt” och "Beställa lamm" ser du de inplanerade leveranstillfällena.

Pris och mer information om valmöjligheter hittar du under fliken "Beställ lamm".

Lammskinnen

Lammskinn och ull levereras till Häradsö Västergård för vidare förädling på gårdsbutiken där. Besök gärna www.laminadesign.se för att se och beställa olika produkter av lammskin och ull från våra får.

Mer om oss

Mer om oss och Västergårdarna kan ni läsa på sidan om "GÅRDEN". Ni är alltid välkommna att besöka gården, beställa varor eller ställa olika frågor om våran verksamhet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med de funderingar ni kan tänkas ha.

Hälsningar
Katarina, Kjell, Ella & Alma