Mobil logo 2

Gårdens djur

Här på vår gård föder vi upp får, gäss, grisar och fjällkor. Vi driver gården i naturligt samklang mellan djur och natur.

Vi har ca 150 tackor på gården. Hälften är Gotlandsfår, en gammal svensk ras särskillt framtagen för sin uthållighet och sina glansiga och vackra skinn. Den andra hälften består av lite mer köttras betonade korsningar där främst Dorset och Texel har korsats med de gamla svenska raserna Rya och Finull.

Läs mer om våra får > 

Beställ lamm > 

Vi föder upp våra egna gäss från daggammal ålder till vuxen fågel. De går och betar i en stor hage där vi också grävt ett par dammar för att skapa en naturlig och stimulerande miljö för våra gäss. Vi slaktar varje år lagom till mårtensafton, gässen ligger då på mellan 4-6 kg i slaktvikt.

Läs mer om våra gäss >

​Beställ gås > 

Grisarna är i huvudsak av rasen Duroc. Duroc är en ras som under senare år fått ett allt större utrymme inom grisaveln för att minska riskerna för bland annat ledbesvär. För oss är detta oerhört viktigt eftersom grisarna rör sig fritt på stora ytor i våra grishagar. Vi vill att de till fullo skall kunna utnyttja den frihet ett sådant liv kan ge till grisarna.

Från att tidigare köpt in smågrisar för uppfödning har vi sedan 2013 valt att hålla ett par egna suggor. Vi vill gärna kunna erbjuda våra kunder och besökare en så heltäckande kedja som möjligt från uppfödning till slutlig produkt. Därför har det kännts viktigt för oss att grisarna, precis som lammen, också föds på gården.

Läs mer om våra grisar >

​Beställ gris > 

Gårdens fjällkor

Fjällkon är en av de svenska utrotningshotade lantraserna. Ursprungligen framväxta ur det karga fäbodslandskapet i norra Sverige. Under dessa förutsättningar har de utvecklats till att vara en lugn och tålmodig ras med mycket goda egenskaper för både kött- och mjölkproduktion. 

Läs mer om våra fjällkor >

​Beställ nötkött > 

Mer om oss och Västergårdarna kan ni läsa på sidan om "GÅRDEN". Ni är alltid välkommna att besöka gården, beställa varor eller ställa olika frågor om våran verksamhet. Kontakta oss så hjälper vi er gärna med de funderingar ni kan tänkas ha.

Hälsningar
Katarina, Kjell, Ella & Alma